Axırzaman və Hz. Mehdi (ə.s.) əlamətləri »

Abdullah b. Surefedən rəvayət edildi ki:

Hz. Mehdinin (ə.s) yanında  bəzənmiş halda Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bayrağı olacaq. (Kitab-ül Bürhan Fi Əlamət-əl Mehdiyy-il Axırzaman, s. 65)

Peyğəmbərin (s.ə.v) bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dörd bucaqlı və tikişsizdir, rəngi də qaradır. Onda bir hicr (halə) var. O, Rəsulullahın (s.ə.v) vəfatından bəri açılmamışdır və hz. Mehdi (ə.s) zühur etdikdə açılacaq. (Kitab-ül Bürhan Fi Əlamət-əl Mehdiyy-il Axırzaman, s. 23)

İzlənmə sayı: 882