Hz. Mehdi (ə.s.) haqqındakı müxtəlif mövzular »

İnsanlığın alın yazısı bir övlad

O övladı gözləyirik.

Dünyanı dəyişdirəcək, yeniləyəcək, məşhur sözümüzlə söyləyək, dirildəcək övladı.

O övladı ki, reklam və təbliğ edilənləri deyil, edilməyənləri bilsin.

Özünə veriləni aşan bir övlad olsun o övlad.

Verilməyəni ala bilən bir övlad. Gizlini, sirr olanı qurdalayan, tarixin şifrələrini çözən bir gənc.

Birləşənləri dağıdan, dağılanları bir edən bir gənc adam.

İtkinlərin, itənlərin ürpərdiyi bir ruh.

Tayfları, kölgələri qorxudan bir zarafat.

Səthi məlumatların yağmuru altında islanmayan anlayış və qavrayış şəxsiyyəti.

Müjdə olan bir övlad. Müjdə kimi gələn. Müjdə gətirən.

İşıqla gələn övlad. Ümid işığını gətirən övlad.

Kapitalizmin və kommunizmin qaranlığını dələn

ümid işıqlarını daşıyan könüllər igidi.

Çatanlardan bir işarə olan igid. Diriliş igidi.

Şərqin və qərbin həsrətini çəkdiyi müjdəçi.

Yollarda gözlənən, tozların gerisində xəyal edilən yolçu.

Sivilizasiyaları, tarixi və təbiəti, insanı və əşyanı yenidən

düzgün tərəzilərə yerləşdirən tənqid igidi.

Tənqid içində öztənqid toxumlarını cücərtməyi bilən düşüncə əkinçisi.

Yuvalara, evlərə yenidən bir məna qazandıran xızırlıq səyin adamı.

Tanrı igidi. Simvollar halında başların və ruhların içinə tikilən insanları

və bütün insanlığı qürursuz edən bütləri məhv edən inanc igidi.

Alçaqlıq duyğusu altında əzilən xanlıqları sağlığına qovuşduran və

beləcə sözündən çox ruhuyla doğulacaq azadlığın,

gerçək azadlığın döyüşçüsü olacaq qəhrəman.

Bu övlad əlbəttə gələcək.

İnsanlıq, gözlənilməz hər vaxtda olduğu kimi yeni bir addım atacaq.

Bu addımın təməl daşı olacaq olan yeni insan zühur edəcək əlbəttə.

Diriliş reallaşacaq.

Gözə görünməz, cahanı saran tabut parçalanacaq şübhəsiz.

Şübhəsiz, bu, böyük işlər istər.

Əslində, işlər, dağınıq bir şəkildə və hər yerdə

eyni şüur sıxlığında olmadan, başlamış və davam edir.

Bir gün inkişaf, şüurlanma da gözlə görünən bir səviyyəyə çatacaq.

İnsan öz barrikadalarının məhkumu və öz zəncirlərinin məhbusu olmuşdur.

Amma bu qiyamətə qədər davam edəcək deyil.

Diriliş nəsli bu məhkumluğa, bu məhbusluğa baş qaldırmanın cəsarətini göstərəcək

və bu baş qaldırmanı yeni uyğunlaşmağa çevirmənin üsulunu kəsdirəcək.

İnsan, yenidən ərdəm imtahanının atəşi içinə atılacaq, cəhənnəmləri yarıb

cənnətinə çatacaq üstün səməndər yaradılışındadır çünki o…

Şərtlər nə qədər ağır olursa olsun, ürkməyin.

İnsanın alın yazısı, ağırlığıyla, şərtlərin kənarındadır.

Torpağın vəba kimi qaynamasına aldanmayın.

Göy yüklü əsintilər, əlverişli üfüqlər, göyqurşağılarla xallıdır.

Ruhun ilham səfəri, Cəbrayıl nəfəsiylə dəstəklidir.

Ruhulquddüs tək keçmişdə insanı yoxlamadığını,

gələcəklərdə də onu müqəddəs sinəsinə basdıracağını isbat edəcək.

Ruh müqəddəs ruh tərəfindən sığınacaq.

Axşamla birlikdə, süfrələrin üstünə yenə müqəddəs ruhun qanadları gəriləcək.

Övlad, şimal və qərb küləklərini qılıncıyla ikiyə böləcək.

Selləri və uçqunları çiyinləriylə dayandıracaq. Fırtınaları dayandıracaq.

Çünki o, bütün bunlar üçün gəlir.

Azğın bir qışı yaşayırıq.

Gələcəyin ərləri onun üzərinə diriliş kəmərlərini və qübbələrini oturdacaq.

Ruhun ayasofyaları, süleymaniyyələri yüksələcək yenidən.

Diriliş mehtəri dünyanın üfüqünə metafizikanın marşıyla hayqıracaq.

Pandorun qutusu bağlanarkən ruhun şəfa ləl-cəvahiratları,

gizli olduqları seyflərinin qapaqlarını açacaqlar,

çölə çıxma günü gələn sərçənin yumurtanın qabığını

dimdiyiylə tıq-tıq döyməsi kimi.

Müqəddəs şəhərlərin ruhları gecələri gözlərə görünən yatırları kimi oyanacaqlar.

Bursansanın, İstanbulun, Konyanın, Diyarbəkirin, Ərzurumun, Şamın, Bağdadın,

Buxaranın, Səmərqəndin və beş cərgədə Məkkənin, Mədinənin

və bunlarla birlikdə Qahirənin, Kuala-Lumpurun, Bingazinin,

İslam-Abadın, Darüssəlamın ruhları diriləcək.

Əlində bir məşəl, bu qış gecəsində gəzəcək olan

o övladın çatdığı hər şəhər, dirilişə çatacaq.

Şəhərlər tüstüləyən alovlarda yuyunacaqlar

və müqəddəs bayrağın altında diri məzarlar olaraq toplanacaqlar.

Bu şəhərlər məhşərinin qarşısında kim dayana bilər?

"Qalx və Qorxut" səsiylə ayağa atılmış ilahi saytlara qarşı

hansı polad və ya dəmir bənd dayana bilər?

SEZAİ QARAQOÇ

 

Xızırla qırx saat

Qiyamət günündən əvvəl

Xızır çəkiləcək yer üzündən

Sonra yaşıllıqları yaylaqların

Qədim dövr divarları kimi yüksələn çinarların

Çinilərin, miniatürlərin, duanı xatırladan boyaların,

Günəşdə bir quş kimi çırpınan qəsəbələrin,

Göz ağrısı gətirən tozların

Yaşılı, qırmızısı, sarısı, çəkiləcək əvvəl

Evlərdə həyətlərdə duyulacaq bir əksilmə

Yoldan bir ölü aparırlarmış da sezmişlər kimi

Çıxacaqlar çölə amma

Yollar kimsəsizdir sonsuzca

Xızırın gedişiylə birlikdə

Yol tənhalığı inkişaf edəcək

Yaşamışdı bunu bir anda

Dar səssiz bir otaqda

Peyğəmbərin baş ucunda

Əli

Peyğəmbəri yuyarkən bürüşmüşdü dünya

Dəniz kimi vəhşi mərcanlar kimi yandırırdı əlini isti su

Ömər bir xoruz sandı dünyanı

Boğazında iti bıçaq

Ölümündə Peyğəmbərin

Əbubəkr dörd yanında çırpınışını duydu qanadını Cəbrayılın

Torpaqdan yüksəlişini surun

 

İç otaqlarda

Çarşaf arxalarında

Ağlarkən Peyğəmbər qadınları

Duydular qiyaməti bir anda

Qısa bir saatda

Sonra Əli otağının təkliyindən

Dörd divardan bir pıçıltı duydu

Göründü bayraqların ən yaşılı

Və ordusuyla birlikdə Mehdi

Müəyyən bir müddət gecikdirən qiyaməti

Qiyamət əlində bir sənəd

Bir tük kimi yüngülləşdirən qiyaməti

Mehdi

Şəhidlik edən ölümü, qiyaməti

Mehdi

 

Bərəkətin geri gəlişi

Qiyamətin birinci fəcri

Xızırın ətə, sümüyə qovuşması

Bir qədr gecəsində

Seçilənlər seçildilər.

Bir qədr gecəsində

Çevrilməyə başladı qədəri.

Yer üzündə

Qarışqa əzabına uğradılmış Müsəlmanların,

Ən yoxsulu insanların,

Ən çox əzilmişi,

Əzilmişlərin belə əzdiyi

Ağrımalarından yenilgiləri..

Susan, susdurulan

Dəyişdirilib çevrilən.

 

Tarixi turşudulan,

Faydalanılan şəlaləsindən,

Amma içəcək sudan məhrum edilən,

Qovulub çıxarılan ərazisindən,

Bayağı məntiqindən,

Uşaqlarına düşüncə tozu səpilən

Sübh çağı şübhəli

Günortada əylənən

Bir çoxluq edilən xalqı

Aparılıb uçurum sahilinə

Bir ölü quzğun kimi buraxılan şəhəri.

Günəşin batmaqda erkən davrandığı

Hər gün son axşam kimi gələn bir axşamda

Şüşə kəsməsi bir evdə

Ölüm-dirim məclisində

 

Bir gül qəflətən partlayıb açılacaq bir saxsıda

Və qalxacaq bir insan ayağa.

Və işıq, işıq, işıq

Arxasında solunda və sağında.

Və uzadacaq əllərini çölə.

Ah bu necə ağ, necə ağ

Musanın əlləri

Və üzü İsa üzünün bənzəri.

Sonra bir dəyişmə daha,

Bir dəyişmə daha

Özündə cəmləşdirən bütün peyğəmbərləri,

Son Peyğəmbərin özü sanki

Xızır da işi bitib aradan çıxan körpülərin ən yüksəyi

Mehdi.

 

Danışacaq Mehdi.

Gəldi birlik günü,

cəmlənmə günü,

Artıq hər gün, hər gecə

Bir qədr günü və gecəsi

Quran enir dağlardan təpələrdən,

Yağış onun əmrində.

Xoruzlar ən iti səsləriylə banlamada,

Qoyunlar işıldayır yunlarında,

Yeni və iti bir müdriklik keçilərdə,

Şərqdən qərbə bir şimşək atlardan

Heyamolalarla enib çıxan

Bir göyqurşağı dəvələrdən.

Qadınlar örtünərlər Məryəm örtüklərini,

Bacalar yenidən tüstüləyər.

 

Odunların ən sərtinin yanmasından

Buraxaraq səmada bir ocaq sisi.

Dağlarda bir başqa coşğunluq çağlayır.

Bənövşədə, yasəməndə, kəklikdə səs var.

Bir vəhy uğultusu arılarda,

Qarışqalarda hikmət susqunluğu,

Barışı və çalışqanlığı sağlam fikirin,

Birləşmə, toplanma, diriliş saatı

Gəldi.

Yüksəldi bir ağartı Müsəlman üfüqlərdən,

Müsəlman mövsüm və iqlimlərdən

Sözlər sıçradı illərcə gözləmişdilər daşlarda,

Bir başqalaşma oldu yazılarda.

Səslərin dayandığı yerdə

Gizlicə davam edən bir ayə sonu yumşaqlığı.

 

Duruşlar bir müddətdən enmişcəsinə ciddi,

Davranışlar ölçülü, tərəzili,

Böyük dönüş başlamadan əvvəl,

Özünü buraxaraq kainatın qaçdığı o Bütünə,

Bir qanad çırpmasıyla qarışdığı Varlığa.

Düzəldib dünyanı yenidən

Cəmiyyəti dirildən, insanı çatdıran,

Şeytanı bir divar ucunda sıxıştıran,

Dam saçaqlarında koğalayıb

Köhnə sərhədinə itələyən,

Şəhərlərə xoşbəxtliyi

Bir ilkindi abidəsi kimi gətirən,

Hər evə mərmər paylayan,

Şəlalə paylaşdıran,

Qan kanalı uzadan

 

Çətin bir hamiləlikdə

Yatağından qorxan qadınlara

Süd verin, süd verin uşaqlara.

Alaraq nar, əncir kimi meyvələrdən,

Şit evi sığınacağı zeytunlardan,

Məryəmin dayağı xurmadan.

Tükənin, var olun, varlığıyla Varlığın

Ki görəcəksiniz qəti-qəti,

Üzünüzü hara çevirsəniz,

Odur var olan, var edən

Forma verən, dəyişdirən,

 

Dağıdan, yığan,

Heç olmamışa çevirən,

Bir çırpıda gəlib

Keçmişə çevirən zamanı,

Səsi səsləndirən, yeri yerləndirən,

Sonra açıb, yeli qaçan bir qəbir kimi

İçinə yeri yerləşdirən, basdıran,

Bir qan laxtasından, spermadan

Bir insan törədən,

Sonra onu böyüdən,

Sözünə qulaq, ağız yaradan,

İşidə ona bir qabiliyyət mayələndirən,

İnanc verən, səbr verən

Qurana da, şeytana da

 

Yoldaş edən, dost edən əsnasında

Bir örtük kimi birdən açan dünyanı,

Sonra birdən yığan ortalığı.

Ən böyük kolleksiya sahibi

Kəllələrindən, sümüklərdən,

Günəşdən, aydan, ulduzlardan,

Cənnət və cəhənnəmlərin

İtdiyi, doğulduğu girdabından,

Hər çağ bir başqa səs

Duyulan mizrabından,

Doğulmamış və ölməyən

Gəlməmiş və getməyən.

SEZAİ QARAQOÇ

 

SON GÜNƏŞ

 

Hicri 1390, ay ramazan, gecə qədr gecəsi,

Nəqqaşın nəqş etdiyi dirilişin hecası.

Ki tərənnümə başladı bir anda bütün aləm,

Dar, balaca bir otaqda gözü yaşlı bir adəm.

Bağlanmış səcdəgaha qorxuyla inləyirkən,

Tükənmiş gözdə yaşlar indi ağlayır ürəkdən.

Məhz o an parladı üfüqdə ləmayı nur,

Sonra bir günəş doğuldu ziyasıyla qəflətən.

Aləmdə gördüyümüz İslami dirilişin

Səbəbi məhz bu şəms, bunu beləcə bilin.

On il əvvəl doğuldu, parlayar bu əsr başı,

Miladi sanmayın hicri əsrin başı

 

Bəli bu idi gözlənilən İslamın son fərdası,

Silinər, gedər artıq küfrün leyli yeldası

Səni gözləməkdən dönmüşdük biz çaşmışa,

Doğuldun bir daha batma, batma Allah xatirinə.

Bu millətin nəsibi əsrlər var ki Cəlal,

İlahi təcəlli etsin qurban olduğum Camal.

Ey ümmət, diqqət yetirin hicri əsr başına,

Şahid olacaqsınız günəşin doğuşuna.

Bağrı yanıq İslama əsəcək badi səba,

Eşidin bu müjdəni vətubalil qurəba

ADİL GÖKBURUN

 

DÜNYA İLƏ HƏSBİHAL

Ey fani-fani dünya, sənin də soyun gəldi,

Yükünü aldın artıq, yaşsa kamala çatdı.

Zəvalını göstərən kiçik əlamətlərdən

Hansıdır çıxmadıq, hansıdır söyləsənsə

Zinalar, binalar, pavilyon qadınlarımı?

İçkilər, qumarlar, şərab dükanlarımı?

Vurmalar, qırmalar, insan öldürmələrmi?

Min bir növ hiylələr, fəsad törətmələrmi?

Zülmlər, cəfalar, haqqın qovulmasımı?

Hıçqıraraq ağlarkən qəribə boğulmasımı?

Milyonlar dünyası deyərlər indi sıra səndədir

 

Xatəmənnəbiy ilə Rəsullar tükənəli,

Nəmrud yetişdirməkdən sən də bezdin deyilmi?

Kədərlənmə, çox yaxında gələcək olan Mehdi

Qaralmış sifətini işıqlandırar günəşi.

O Mehdi ki zəvalın ilk böyük əlaməti,

Sonunu xəbər verən qiyamətin ilk fəcri.

ADİL GÖKBURUN

 

İMAM MEHDİ

Ulduzla doğacaq islam günəşi,

İmanla sönəcək küfrün atəşi,

Ümməti Muhəmməd gözləyir səni,

Nə olar qiyam et imamul Mehdi

Möminin əziyyəti sənlə sona çatar,

Qırılar zəncirlər, iman qurtular.

Üfüqlər nurlanar, zülmət də itər,

Gözlənilən günəşsən imamul Mehdi.

Yaxınlaşdı zamanın, titrəyər tağutlar,

Yellənər üz üstü, aşar bütlər,

Adından çox qorxar müasir nəmrudlar,

Bir sadə qılıncsan imamul Mehdi.

Atomlar qarşında susarlar sənin,

Əmini olarsan göylərlə yerin,

Fatimə övladı son peyğəmbərin

Xəlifətullahsan imamul Mehdi.

Ayların içində təkdir ramazan,

Cəbrayıl səsini duyduğun zaman,

Bəlkə qiyam etdi sahibəzzaman,

İntizarımızsan imamul Mehdi.

ADİL GÖKBURUN

İzlənmə sayı: 1061